Se afișează postările cu eticheta VANDALII. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta VANDALII. Afișați toate postările

miercuri, aprilie 11

VANDALII

Vandalii aveau următoarele caracteristici fizice: corpuri ferme, robuste, bărbi proeminente şi păr lung, blond la majoritatea dintre ei.

sec. 1 - 2 e.n. Vandalii, neam est-germanic originar din Peninsula Iutlanda sau S Scandinaviei, migrează, din zona Mării Baltice - ţinuturile dintre Oder şi Vistula - spre S, în regiunea cursului superior al acestor fluvii. Ei se separă în sec. 2-3 în două mari ramuri: una occidentală, cea a vandalilor silingi, stabiliţi în Silezia (provincie istorică căreia 
i-au dat numele), alta răsăriteană, a vandalilor hasdingi, aşezaţi mai spre SE, până la cursul superior al Tisei.


Vandali este numele tribului, provenind din latinescul "vandali" şi care desemnează persoane ce în mod intenţionat jefuiesc şi distrug proprietatea fizică publică sau privată. Cuvântul vandal este folosit acum, în mod obişuit, pentru persoana care comite un delict / asasinat.

166 - 180. În timpul războaielor marcomanice purtate de Marcus Aurelius, vandalii se află printre adversarii Imperiului Roman.

c. 170. Autorităţile romane resping cererea unei grupări vandale din N Daciei de a fi admisă pe teritoriul provinciei. Vestigii cu caracter vandal au fost identificate sporadic în unele aşezări ale dacilor liberi din N României.

c. 250. Migrarea lentă a triburilor vandale spre apus, în ţinuturile de la N de limesul Dunării Mijlocii.

270. Împăratul Aurelian (270 - 275) respinge o invazie vandală la Dunăre.

sec. 4. Vandalii hasdingi sunt stabiliţi în Panonia ca federaţi ai Imperiului Roman; spre deosebire de alte populaţii germanice, ei nu creează, în acest secol, probleme frontierelor imperiului.

c. 400. Sub presiunea hunilor, vandalii hasdingi din Pannonia, uniţi cu silingii din Silezia, se îndreaptă spre apus. La 31 decembrie 406, conduşi de regele Gunderic (406 - 428), şi aliaţi cu suebii şi alanii, ei traversează pe gheaţă Rinul Mijlociu, năvălind în Gallia.


Migraţia vandalilor

409 - 411. Împreună cu suebii şi alanii, vandalii traversează Pirineii şi se stabilesc în Peninsula Iberică; silingii în S (Baetica), iar hasdingii în NV (Galicia). 
Adoptarea arianismului. În urma manevrelor diplomaţiei romane, vandalii silingi sunt nimiciţi aproape complet în 417 de vizigoţii regelui Vallia, pătrunşi în 415 în Spania.

429. Vandalii (c. 80.000), conduşi de regele Genseric (428 - 477), însoţiţi de alani, părăsesc Hispania, traversează strâmtoarea Gibraltar şi debarcă în Africa de N. După ce înfrâng rezistenţa romană, pun aici bazele unui regat barbar cu centrul în Tunisia de astăzi şi având drept capitală oraşul Cartagina (cucerit în 439).


Genseric atacând Roma

442. Tratat (foedus) între Genseric şi Valentinian III, prin care Imperiul Roman de Apus recunoaşte pentru prima dată independenţa unui regat barbar constituit pe teritoriul său. Sub conducerea energică şi lucidă a lui Genseric, în egală măsură comandant militar îndrăzneţ şi diplomat abil, vandalii, care-şi descoperă o nebănuită vocaţie maritimă, construiesc o flotă puternică cu care organizează expediţii de jaf în întreaga Mediterană Occidentală.


Jefuirea Romei de către vandali

455 iunie 2 - 16. Vandalii ocupă şi jefuiesc sistematic oraşul Roma. După această dată, Genseric ocupă şi restul Africii de N romane, extinzându-şi dominaţia, în următoarele două decenii, asupra Siciliei, Corsicii, Sardiniei şi a Insulelor Baleare.467. Raiduri vandale pe coastele Greciei. Încercarea de organizare a unei expediţii comune antivandale de către Imperiul Roman de Apus şi cel de Răsărit, eşuează.

477. Dispariţia lui Genseric marchează începutul decăderii puterii vandale.

534. Cucerirea statului vandal de către Imperiul Bizantin; supravieţuitorii sunt deportaţi de generalul Belizarie în Orient. Pătură hegemonă redusă numeric, vandalii nu au lăsat o pecete proprie în civilizaţia Africii de N.
   


Triburile germanice (barbarii) au contribuit la decăderea Imperiului Roman: ostrogoţii, vizigoţii, francii, vandalii, anglii şi saxonii.

Puteţi citi şi despre aliaţii vandalilor, alanii, aici: ALANII


Despre suebi puteţi citi aici: SUEBII


Sursa acestei serii de articole pe teme istorice: "O ISTORIE A LUMII ANTICE" - compendiu; Internet (poze, hărţi); traduceri din istoria universală.